Chráním vaše soukromí

Ochrana osobních údajů

Fyzická osoba Hedviga Nosáľová, IČ 07011202 se sídlem Lanžhotská 13, 690 02 Břeclav, prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplívajících z níže uvedených důvodů. Použitím těchto Internetových stránek, sociálních sítí a odesláním dotazu na mých internetových stránkách dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují. Pokud s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují, nesouhlasíte, mé Internetové stránky, sociální sítě a dotazy, prosím, nepoužívejte a nenavštěvujte.

I. Data, která mi poskytujete

1.1 Poptávka služeb. Poptávkou mých služeb mi poskytujete všechny nutné údaje pro vyřízení vaší objednávky a zaslání cenové kalkulace.
1.2 Newsletter a obsah zdarma. Pro přihlášení do Newsletteru a stažením obsahu zdarma mi poskytujete vaši emailovou adresu.
1.3 Facebook a jiné sociální sítě. Jako návštěvník, fanoušek a sledovatel mé Facebookové stránky a dalších sociálních sítí správce.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

2.1 Získávám data z vašich zařízení a sítí, včetně údajů o lokalitě. Využívám služeb Google Analytics. Když navštívíte tento web, získám informaci o operačním systému, webovém prohlížeči, vaší zevrubné lokalitě a informace, z jaké URL adresy jste na tento web přišli.
Zjistěte více na stránce o Zpracovávání souborů Cookies

2.2 Stažení obsahu zdarma / newsletter. Získám od vás vaši emailovou adresu, kterou jste mi poskytli dobrovolně výměnou za hodnotný obsah zdarma.

Ostatní osobní údaje, které mi poskytnete v souvislosti s návštěvou mých stránek budu jako správce zpracovávat na základě výše uvedeného ustanovení.

III. Účel zpracování osobních údajů

3.1 Účelem zpracování vašich osobních údajů je vyhotovení nabídky dle vašich požadavků, kalkulace a následná realizace objednávky.
3.2 Potřebuji vaše osobní údaje (fakturační údaje), abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů ve vedení účetnictví.
3.3 Prostřednictvím Newsletteru vám zasílám obsah zdarma. Ze zasílání newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit v patičce každého e-mailu.

IV. Doba uložení osobních údajů

Budu vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nejvýše nutnou pro zpracování a následně po dobu dalších 5 let u e-mailových adres, IP adres, u dalších osobních údajů 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

V. Poučení o vašich právech

Nejste povinni mi jakékoli svoje osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí je z vaší strany dobrovolné. V případě, že spolupráce vyžaduje vaše osobní údaje a vy mi je neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce, každopádně vám nemohu zajistit dodávku mých služeb.

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;
b) právo osobní údaj opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

VI. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Není možné zaručit 100% bezpečnost ve smyslu toho, že se k vašim osobním údajům nedostane třetí osoba, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostního opatření. V této souvislosti nicméně zaručuji, že pravidelně kontroluji, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

VII. Zákonné oprávnění ke zpracovávání

Souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoliv odvolat v patičce e-mailu, případně na e-mailu hedviga@nosalova.cz. Shromažďovat a zpracovávat vaše osobní data budu jen v případech, kdy k tomu mám zákonné oprávnění. Mezi zákonná oprávnění patří souhlas (pokud jste vyjádřili souhlas), smlouva (pokud je zpracovávání nezbytné pro výkon smlouvy s vámi (např. pro objednání služeb, kde je tato smlouva vyžadována) a „oprávněný zájem“. V případě zpracovávání osobních dat na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo zamítnout, a v případě zpracovávání na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitky.

V platnosti od 25. 5. 2018.